• BANNER1-1-1
  • BANNER2-1-1
  • BANNER3-1-1
On ýyllyk 1-MCP hünär tejribesi
  • about (1)
  • about (4)
  • about (5)
  • about (1)
  • about (4)
  • about (5)

SPM 2005-nji ýyldan bäri 1-MCP gözleg işlerine başlady, tehniki goldaw Hytaý Oba hojalyk uniwersitetidir.2012-nji ýyldan başlap sertifikata maýa goýduk. Hytaýda doly şahadatnama alanymyzdan soň 2014-nji ýyldan başlap kanuny önümçilige we satuwlara başlaýarys we şol ýyldan halkara bazaryna girip başlaýarys.SPM şu wagta çenli 1-MCP-de ýörite hünärmen bolan Hytaýda täze saklanýan iň gowy üç kompaniýanyň biridir.1-MCP tehnologiýamyz, ähli müşderilerimiz bilen örän durnukly hyzmatdaşlygy bilen dünýäniň 50-den gowrak koutrini we sebitlerini ýaýratdy.

Koprak oka
hemmesini gormek