ANGEL FRESH (1-MCP) Çalt çykarylýan planşet

Gysga düşündiriş:

1-MCP (1metilcyclopropene) 、 Etilen inhibitory ;
Esasan uzak aralyga daşalýan gaplarda ulanylýar.
Miwe täzeligini netijeli saklaýar we iberilende ýitgini azaldýar.
Has oňat öndürijilikli etilen sorujy süzgüçiň ýerine.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

ANGEL FRESH Çalt çykaryjy planşet, ýokary derejede etilen hereket inhibitorydyr(1-MCP)miweler, gök önümler we güller bilen tebigy ýagdaýda işleýär, ýük daşamak we sarp edijä paýlamak wagtynda meýdandan.ANGEL FRESH Çalt çykarmak Planşet tehnologiýasy miweleri, gök önümleri we gülleri etileniň içerki we daşarky çeşmelerinden goraýar.

“ANGEL FRESH” çalt çykarylýan planşet ekinleriňizi eksport etmegi aňsatlaşdyrýar, korpuslary gaty berk saklap biler we ýumşak we bişmez, ýük daşama wagtynda horlanmagy hem azaldar.Has oňat öndürijilikli etilen sorujy ýerine.

Miwe önümleriňiziň howpsuz ýere baryp biljekdigine göz ýetirmek üçin esasan uzak aralyga daşamakda, 30 günden gowrak wagt ulanylýar.Ulanmak aňsat we işlemek aňsat.

Arza

Ulanylýan ekinler: Önüm esasan alma, armut, kiwi, avokados, mango, ananas we ş.m. ýaly açyk paketli ekinler üçin amatlydyr.
Doz: Ekinleriň köpüsi üçin bir gap üçin bir toplum (70-80m³ töweregi) ulanylyp bilner.
Arza usuly: Iň azyndan 24 sagat howa geçirijisi.

tablet (1) tablet (2)

tablet (3) tablet (4)

Bejergi

1. Konteýneriň howasynyň berkligini barlaň we barlaň.
2. Miwe konteýneriň içine ýükläň we gapy möhürlemezden ozal önümi çalyň.
3.Soňra önüm paketini açyň we bir käse suw taýýarlaň.
4. A poroşokyny ilki suwa salyň we poroşony doly eritmek üçin garmaly.
5. B planşetini suwa salyň we planşetleri doly eritmek üçin garmaly.
6. Işjeň gazy çalt goýberiň.
7. Kuboky gapynyň gapdalynda goýuň.Kubogy azyndan 24 sagat dik saklaň.
8. ASAP konteýneriň gapysyny ýapyň we ugradylanda käsäni gapda goýuň.
ÜNS BERI .: Önümi bir wagtyň özünde etilen sorujylar bilen ulanmaň.

Please feel free to contact us for any more information: info@spmbio.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER