AF Etilen sorujy maşynlar we modullar

Gysga düşündiriş:

Etilen sorujy;
Miwe we gök önümleri saklamak wagtynda etilen derejesini peseltmek üçin esasan sowuk ammarlarda / otaglarda ulanylýar ;
Enjam üçin bir gezek çykdajy, we her ýyl diňe sorujy çykdajylary ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

AF120 we AF300 maşynlary
Maşynlar ownuk sowuk ammar otaglary üçin (40-dan 300 m³ çenli), miweler, kiwiler, güller, hasyl ýygnalýan wagty meýdanda sowuk saklamak, supermarketde sowuk ammar we ş.m.
AF120 maşynyna, tarelkada torda ýerleşdirilen 1 kg AF çalyşmalary ulanylýar.AF300 enjamy M18 AF modulyny ulanýar.

AF850 we AF600 maşynlary
Olar 300 m³-dan uly sowuk ammar otaglary üçin niýetlenendir.
2 ýa-da 4 M12 AF modullaryny ulanýarlar.

AF1900 maşyn
Aziýada we Amerikada giňden ýaýran iri sowuk dükanlarda we miwe we gök önümleri saklaýyş logistika merkezlerinde ulanmak üçin amatly enjamlar.Bu enjamyň bazardaky meňzeş modellerden birnäçe artykmaçlygy bar.

AF modullary (M12, M18)
Howanyň ileri tutulýan ýerlerinden gaça durmak üçin, granulalaryň tarelkalarda paýlanyşynyň birmeňzeş bolmazlygy sebäpli, bu maşynlar üçin granulalar tozan zyňyndylaryny azaltmak bilen işlemegi ep-esli ýeňilleşdirýän plastmassa modullaryň içinde bolýar.
Granulalaryň V görnüşindäki paýlanyşy, has köp energiýa sarp etmegi talap etmezden has köp önüm goşmaga we çalşygyň arasynda wagt uzaltmaga mümkinçilik berýär. Howanyň bolşy ýaly, etileniň siňdirilişiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýaşaýyş wagty öňki dizaýnlara görä köpeldi. granula bilen has uzyn aragatnaşykda.

Arza

Ulanylýan ekinler: Sitrus, Kiwi, Banan, Mango, Ananas, Höwes miwesi, Çilek, Malina, Güller we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz: info@spmbio.com

AF Ethylene Absorber Machines and Modules

  • Öňki:
  • Indiki: