ANGEL FRESH Täze saklaýyş kartoçkasy

Gysga düşündiriş:

1-MCP (1-metilisiklopropen), etilen inhibitory;
Esasan daşamak we saklamak wagtynda ýapyk gutuda ulanylýar.
Miwe täzeligini netijeli saklaýar.
Müşderi nyşany çap edilip ýa-da özleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

“ANGEL FRESH Card” täze önümleriň saklanyş möhletini tebigy ýagdaýda has uzaltmak üçin işlenip düzülen täze tehnologiýa.Specialörite yssyz adaty kagyz kartasyna meňzeýär.

Amatly, “ANGEL FRESH Card” üpjünçilik zynjyrynyň islendik ýerinde ulanylyp bilner.Formulasiýa ýelmeşmeýän tarapda bolany üçin, paýlaýjylar we öndürijiler kartoçkada öz markalaryny ýa-da ştrih-kodlaryny görkezip bilýärler.MOQ esasynda müşderiniň öz dizaýnyny ýasap bileris.

Daşamak we saklamak wagtynda esasan ýapyk gutuda ulanylýar.Ulanmak aňsat we işlemek aňsat.Has oňat öndürijilikli etilen sorujy ýerine.

ANGEL FRESH Card täze ekinleriň hilini we saklanyş möhletini saklamaga kömek edýär
a.Miwe we gök önümleriň berkligini we täzeligini saklaň.
b.Miwe, gök önümler we gülleriň täze görnüşini saklaň.
c.Miwe, gök önümleriň we gülleriň tagamyny saklaň.
d.Dem alyş sebäpli dörän miweleriň we gök önümleriň horlanmagyny azaltmak.
e.Tohumlanan ösümlikleriň gülläp ösmegini we gülleri kesmegi.
f.Logistika döwründe fiziologiki keselleri azaltmak.
g.Ösümligiň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak.

Arza

Ulanylýan ekinler: Alma, armut, hurma, şetdaly, erik, erik, awakado, mango, aagondarha miweleri, hyjuwly miweler, pomidor, brokkoli, burç, okra, hyýar, gül, lili, liliýa, karnasiýa, ekinlerde diýen ýaly gowy işleýär. we ş.m.

Doza: Bir guty üçin bir kartoçka ulanylyp bilner.Ölçegi 3kg-20kg guty üçin dizaýn edilip bilner.

Card (4)

Card (1) Card (3)

Programma usuly

1. Ilki bilen gutyny açyň we ekinleri gutujyga ýükläň.
2. Kartany ekinleriň üstünde goýuň.
3. Gutyny ýapyň.
4. Daşamak we saklamak wagtynda kartany gutuda goýuň.
ÜNS BERI product: Önüm hasyldan soň, daşalmazdan we saklanmazdan ozal ulanylýar.Ekinleri sowatmak has gowudyr.

Please feel free to contact us for any more information: info@spmbio.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER