Iş sapary we tehniki görkezme

4fdb6905350a3ac5b71f65c556a8778-scaled
Iş sapary, 2019
Her ýyl satuw tehniklerimiz Europeewropadaky ýerlerde müşderilere baryp görýärler.
Satuw we tehniki işgärlerimiz müşderileriň fermalaryna baryp görýärler, önümlerimizi mahabatlandyrýarlar we önüm we tehniki ýol görkeziji hyzmatlaryny edýärler.
Surat 2019-njy ýylda Europeewropada görkezilýär.


Iş wagty: Aprel-19-2022