Miwe çekmek, Ispaniýa , 2019

scaled
Miwe çekmek, Ispaniýa
2019-njy ýylyň 22-24-nji oktýabry
SPM ilkinji gezek Miwe çekişine gatnaşdy.
Bu manyly sergi diýip pikir edýäris we geljekde oňa gatnaşmagy dowam etdireris diýip umyt edýäris.


Poçta wagty: 20-2022-nji aprel